Visie / Vision

Visie


De balletstudio zet hoog in op danstechnische beheersing en wil de leerlingen uitdagen het beste te halen uit hun fysiek en hun eigen creativiteit.
De klassieke balletlessen worden regelmatig begeleid door een pianiste die live muziek speelt, zo wordt de muzikaliteit bevorderen en de leerlingen de mogelijkheid bieden te ervaren hoe het is om met live muziek te dansen.

De balletstudio staat bekend om de eigen choreografieën, die jaarlijks tijdens grote voorstellingen worden gedanst door alle leerlingen van de school.
Ook neemt de balletstudio regelmatig deel aan lokale en regionale dansprojecten en evenementen.

De balletlessen worden zo goed mogelijk ingedeeld op leeftijd ofwel niveau.
1 les in de week is een must om een basis leggen.
Voor kinderen en volwassenen die graag meer weer willen dansen zijn er voldoende mogelijkheden.
Dit betekent meer verdieping in de techniek, meer optredens tijdens voorstellingen en meer dansontwikkeling.
Ook voor leerlingen die op spitzen willen is dit een must..

Ouders of leerlingen die meer ambities hebben of nadenken over een dansacademie met als doel danser of docent te worden kunnen hierover contact opnemen. Onze visie is dat dit wel vanuit de leerling zelf moet komen.
De mening van de school is dat zo’n leerling dan ook meer dan 1 of 2x in de week moet dansen om te kunnen ontdekken alvorens na te denken over verdere stappen.
Meerdere leerlingen vonden hun weg naar o.a. het KonCon, Codarts of Fontys.

In het jaar 2019 zijn Olivia Doets en Dina Seghal aangenomen op het KonCon, Mees van der Valk en Zarah Doerga (3e keer) in de productie Alice in Wonderland van DDDDD.
In 2020 is Mees van der Valk aangenomen op het Koncon.
Januari 2021 is Artemisia Jaarsveld aangenomen op Codarts.

Naast de balletlessen zijn er lessen die een combinatie brengen van krachttraining en pilates.
Een perfect manier om het lichaam te versterken. Deze lessen zijn geschikt voor dansers binnen de school maar ook voor elke ander persoon, man en vrouw, die de spiergroepen maximaal wilt ontwikkelen en aan wilt spreken.
Door de verschillende lessen en levels kan men een volledig trainingsweek volgen, en kan de school gepersonaliseerde en uitdagende lessen aanbieden zonder risico op blessure.

Vision


We aim for technical mastery and want to challenge students to get the most out of their physique and their own creativity.
During the classical ballet classes we have a pianist present who plays live music, this way we provide the opportunity for our students to experience dancing with live music and increase their musicality.

Our studio is known for its exciting choreographies, performed annually by the students, alongside our own performances, we participate in various projects and events that are organised in The Hague and surroundings.

The ballet classes are formed and selected due to age and/or level.
1 class per week is a must to create a basis.
For kids or adults who would like to have more classes there are several options.
This means more development in the technique, more performances and more dance development.
For students who would like to dance on points it is a must..

Parents or students with more professional ambition as becoming a dancer or teacher should contact the school.
Our vision is that this should come from the student themselves.
The opinion of the school is that the student should at least come twice a week to explore this ambition.
Quit a few students found the way to professional dance education as KonCon, Codarts and Fontys.

In the year 2019 Olivia Doets, Dina Seghal and Mees van der Valk made it through the auditions and started at KonCon, Mees van der Valk and Zarah Doerga (3rd time) were in Alice in Wonderland from the DDDDD.

In addition to the ballet classes, there are classes with a combination of strength training and pilates.
A perfect way to strengthen the body. These lessons are perfect for dancers, but also for any other person who wants to maximize muscle growth and learn, men or women.
Because of the different lessons and levels, we can offer a full week schedule, personalized and challenging lessons without the risk of injury.