Visie

Visie


De balletstudio zet hoog in op danstechnische beheersing en wil de leerlingen uitdagen het beste te halen uit hun fysiek en hun eigen creativiteit.
De klassieke balletlessen worden regelmatig begeleid door een pianiste die live muziek maakt, zo willen we de muzikaliteit bevorderen en de leerlingen de mogelijkheid bieden te ervaren hoe het is om met live muziek te dansen.

De balletstudio staat bekend om de eigen choreografieën, die jaarlijks tijden grote voorstellingen worden gedanst door alle leerlingen van de school.
Ook neemt de balletstudio regelmatig deel aan lokale en regionale dansprojecten en evenementen.

De balletlessen worden zo goed mogelijk ingedeeld op leeftijd ofwel niveau.
1 les in de week is een must om een basis leggen.
Voor kinderen en volwassenen die graag meer weer willen dansen is de mogelijk er ook.
Dit betekent meer verdieping in de techniek, meer optredens tijdens voorstellingen en meer dansontwikkeling.
Ook voor leerlingen die op spitzen willen is dit een must..

Ouders of leerlingen die ambities hebben voor een danskvakopleiding met als doel danser of docent te worden kunnen mij hierover contacten. Onze visie is dat dit vanuit de leerling zelf moet komen.
De mening van de school is dat zo’n leerling dan ook meer dan 1 of 2x in de week moet dansen om dit te ontdekken om vervolgens na te denken over verdere stappen
Meerdere leerlingen vonden hun weg oa. naar het KonCon, Codarts en Fontys.

Vision


We aim for technical mastery and want to challenge students to get the most out of their physique and their own creativity.
During the classical ballet classes we have a pianist present who plays live music, this way we provide the opportunity for our students to experience dancing with live music and increase their musicality.

Our studio is known for its exciting choreographies, performed annually by the students, alongside our own performances, we participate in various projects and events that are organised in The Hague and surroundings.

The ballet classes are formed and selected due to age and/or level.
1 class per week is a must to create a basis.
For kids or adults who would like to have more classes there are options.
This means more development in the technique, more performances and more dance development.
For students who would like to dance on points it is a must..

Parents or students with more professional ambition as becoming a dancer or teacher should contact the school.
Our vision is that this should come from the student themselves.
The opinion of the school is that the student should at least come twice a week to explore this ambition.
Quit a few students found the way to professional dance education as KonCon, Codarts and Fontys.