School

De balletstudio


Balletstudio Sharon Kleinegris is toegespitst op het ontwikkelen van een goede klassieke ballettechniek.
In het lesrooster is naast de klassieke balletlessen ook ruimte ingelast voor moderne dans, improvisatie lessen en krachttraining/pilates. Zo worden de leerlingen opgeleid tot een allround danser met een goede fysiek.
Meerdere groepen creëeren voorstellingen met meer diversiteit. Leerlingen worden gemotiveerd meerdere lessen te volgen en hierbij bieden we een grote korting op het volgen van meerdere uren

De school biedt de volgende lessen aan:
- Klassiek ballet voor beginners en gevorderden
- Spitzen (alleen te volgen bij meerdere lessen in de week en goedkeuring van de docent)
- Moderne dans en improvisatie
- Pilates en krachttraining

Alle lessen worden zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven.
Onze school hanteert de vakanties van de basisscholen in Den Haag.
Gedurende de zomer sluiten wij maar voor een beperkte periode de deuren. Er worden wel lessen gegeven volgens een zomerrooster waarbij het mogelijk is onbeperkt te komen lessen!

The Ballet Studio


The ballet studio is highly committed to developing a classical ballet technique. Apart from the classical ballet lessons, we have made room in the schedule for modern dance, improvisation and power training/ pilates. This way our students have the possibility to become an allround dancer and have a strong fysique. With a large group of students the school creates high quality performances. We motivate students to follow multiple classes therefore we offer great discounts on multiple classes.

We offer the following classes:
- Classical ballet, all levels
- Points (only for student who follow multiple classes a week)
- Modern dance and improvisation
- Pilates and power training

All classes are taught in Dutch as well as in English.

Our school uses the holidays of the primary schools in The Hague.
During the summer we only close for a limited period of time. Lessons are given according to a summer schedule where you are free to join all classes without limitation.


Protocol activiteiten voor leden.1. Doel
Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvaten voor docenten, dansers en ouders/ verzorgers met betrekking tot het opstarten van de activiteiten van Balletstudio Sharon Kleinegris, Westeinde 38/38a, 2512 HE Den Haag volgens de geldende landelijke regels en adviezen van het RIVM en de gemeente Den Haag.

2. Wanneer mag je niet naar de les komen Leerlingen, ouders en docenten blijven thuis wanneer:
• Je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Ook als je maar een beetje last hebt blijf je thuis
• Iemand uit je huishouden koorts (38 C° of meer) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer naar de dansles laten gaan;
• Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 14 dagen nadat de positief geteste persoon voor het laatst ziekteverschijnselen heeft gehad mogen de huisgenoten weer naar de dansles komen

3. Algemene hygiëne regels
• Houdt 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Ga voordat je naar de locatie vertrekt thuis naar het toilet;
• Was voor je les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• Was na het dansen als je weer thuiskomt je handen met water en zeep
• Omkleden en douchen doe je thuis
• Vermijd het aanraken van je gezicht
• Schud geen handen

4. Kleding
• Leerlingen hebben hun schoenen aan of leggen die weg op aangegeven plek.
• Op de markeringen staat aangegeven waar de jas / vest / schoenen geplaatst kunnen worden.
Er zit anderhalve meter tussen iedere markering.
• Neem je eigen tas en bidon mee en zorg dat deze gevuld is.

5. Vervoer en aankomst leerlingen
• Kom maximaal vijf minuten voor aankomst van de les aan.
• Bij de ingang worden de leerlingen tot 9 jaar opgevangen door de docent
• Bij de ingang staat desinfectans waarmee de leerlingen hun handen moeten desinfecteren voordat zij de studio
betreden.
• Brengers en halers mogen niet blijven kijken

Protocol activiteiten voor leden
6. Tijdens de dansles
• Het maximum aantal leerlingen 12 jaar en jonger tijdens een les is 14
• Het maximum aantal leerlingen van 13 tot en met 18 jaar tijdens een les is 12
• Het maximum aantal volwassen leerlingen tijdens een les is 12
• Alle lessen worden met een kwartier ingekort. In dat kwartier kunnen leerlingen vertrekken en nieuwe leerlingen aankomen zonder dat ze elkaar tegen komen.
• Leerlingen worden door de docent naar de dansvloer begeleid
• De leerlingen tot en met 12 jaar hoeven zich niet aan de anderhalve meter te houden (en dat gaat ook niet in de jongste groepen). Wel worden de leerlingen aangemoedigd om op enige afstand van elkaar te staan en houdt de docent wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de leerlingen.
• De jongste leerlingen tot en met 12 jaar plaatsen hun gevulde bidon aan de zijkant van de dansvloer met enige afstand ertussen
• De dansers van 13 jaar en ouder kiezen een vak op de dansvloer en nemen plaats in het midden van dat vak.
• De volwassen leerlingen jaar plaatsen hun gevulde bidon aan de zijkant van hun eigen vak.
• Als er met de barre gewerkt wordt dan wordt er geen gebruik gemaakt van de vloervakken. Afstand wordt dan gecreëerd door de barres minimaal anderhalve meter uit elkaar te plaatsen en de leerlingen bij een stukje tape te laten plaatsnemen. Hierbij is er minimaal anderhalve meter afstand tussen de stukjes tape.
• Aan de barre staan maximaal 3 leerlingen. Iedere leerling neemt plaats bij een stukje tape.
• De lessen worden zo aangepast dat leerlingen van 13 tot en met 18 jaar niet tot nauwelijks uit hun vloervlak komen.
• De docenten komen niet binnen het vak van de leerling en raken de leerlingen (ook de jongere leerlingen tot en met 12 jaar) ook niet aan.

7. Vertrek leerlingen
• Na de les trekken de leerlingen direct hun jasje / vest aan
• De docent controleert of de doorgang vrij is
• De docent laat de leerlingen 1 voor 1 vertrekken
• De leerlingen verlaten direct het terrein
• Bij het verlaten van het terrein desinfecteren de leerlingen hun handen
• Ouders van jongere leerlingen die niet zelfstandig naar het vervoer kunnen komen wachten in met anderhalve meter afstand buiten het terrein op hun kind.

8. Reinigen materialen door de docenten
• De barre en vloer wordt, indien deze gebruikt wordt, voor- en na de les met desinfectiemiddel schoongemaakt.
• De materialen worden na iedere les met water en schoonmaakmiddel schoongemaakt.