Nieuws / News

Nieuwsbrief/ Newsletter


Hallo allemaal, Dear everybody,

Inmiddels zit de maand september bijna op en daarom wil ik een aantal zaken met jullie delen.

By now the month of September is almost over and therefore I would like to share some information with you all.


Betaling tijdens vakantie/ Payment during holidays

Herfstvakantie: 16 t/m 22 oktober.

In de voorwaarden van de balletstudio staat dat het lesgeld doorbetaald dient te worden tijdens de vakanties. Graag hier rekening mee houden. Het komt regelmatig voor dat het lesgeld niet betaald wordt tijdens de vakantie.

Fall Holliday: 16 till 22 October

As the regulations say, all holidays should be paid through. Pleas keep notice to this fact as unfortunately many people lack to pay.


Ambitie/Ambitions

De balletlessen worden zo goed mogelijk ingedeeld op leeftijd ofwel niveau.
1 les in de week is een must om een basis leggen.
Voor kinderen die graag meer weer willen dansen is de mogelijk er ook.
Dit betekent meer verdieping in de techniek, meer optredens tijdens voorstellingen en meer dansontwikkeling.
Ook voor leerlingen die op spitzen willen is dit een must..

Ouders of leerlingen die ambities hebben voor een daskvakopleiding met als doel danser of docent te worden kunnen mij hierover contacten.
Mijn mening is dat zo’n leerling dan ook meer dan 1 of 2x in de week moet dansen om dit te ontdekken om vervolgens na te denken over verdere stappen.
Ik ben van mening dat vanuit het kind moet komen dus zal dit nooit opperen uit mezelf.

Hoe meer training des te beter zijn de resultaten.
We aim for technical mastery and want to challenge students to get the most out of their physique and their own creativity.
During the classical ballet classes we have a pianist present who plays live music, this way we provide the opportunity for our students to experience dancing with live music and increase their musicality.

Our studio is known for its exciting choreographies, performed annually by the students, alongside our own performances, we participate in various projects and events that are organised in The Hague and surroundings.

The ballet classes are formed and selected due to age and/or level.
1 class per week is a must to create a basis.
For kids who would like to have more classes there are options.
This means more development in the technique, more performances and more dance development.
For students who would like to dance on points it is a must..

Parents or students with more professional ambition as becoming a dancer or teacher should contact the school.
Our vision is that this should come from the student themselves.
The opinion of the school is that the student should at least come twice a week to explore this ambition.


Mooiste knot/ Nicest bun.

Elke maand delen we een prijs uit bij de jongste leerlingen voor de mooiste knot.
Haren dienen voor iedereen in stevige verzorgde balletknot vast te zitten.

Every month we hand out a small price for prettiest bun.
Hair needs to be tied up in a correct and neat bun that stays during class.


Aanwezigheid/ Appearance

Lessen starten op tijd. Stipte aanwezigheid is een vereiste.
De docente mag laatkomers weigeren.
Correcte kleding en haren zijn tevens een eis voor de lessen en niet voor de verantwoording van de docent.

Classes start on time. Make sure you are on time with the correct hair and dress code.
Teachers are not responsible for any of these.
Teachers are free to send students away if they are late.


Afmeldingen/ Cancellations:

Bij het niet aanwezig zijn in de lessen dient er altijd te worden afgemeld.
Dit graag per sms, app of email.
Bij minder dan 4 leerlingen gaat een les niet door!
In het geval dat er niet (op tijd) wordt afgemeld moet ik dus leerlingen wegsturen.

In case of non attending a class, cancellations must be done beforehand.
Either through email, app or text.
In case under 4 students will attend, the class will be cancelled.
If cancellations are not being done on time and the above situation arises I will be forced to send away students who have shown up…


Optredens/ performances

De datum voor de komende voorstelling is 20 januari.
Meer info volgt.

The date of the next performance is 20th of January.
More info will follow