Inschrijven-Voorwaardes / Registration- ConditionsInschrijving en voorwaardes
Application procedure and conditions
Contact kan gelegd worden via Sharon at 06-14694465 of info@balletstudiosharonkleinegris.nl
Please contact Sharon at 06-14694465 or info@balletstudiosharonkleinegris.nl

Kosten
Costs
Een proefles is gratis.
The first class is free of charge.

Lessen van 30 minuten / Classes of 30 minutes
- de kinderlessen/ ballet for children of the age of 4
bedragen 28 Euro per maand/ cost: 28 € per month

Lessen van 45 minuten / Classes of 30 minutes
- de kinderlessen/ ballet for children of the age of 5
bedragen 31 Euro per maand/ cost: 31 € per month

Lessen van 60 minuten/ Classes of 60 minutes
- waaronder balletlessen en pilates- conditielessen/ ballet classes, pilates en fysical training
bedragen 34 Euro per maand Euro per maand/ cost: 34 € per month

Lessen van 75 minuten/ Classes of 60 minutes
- waaronder balletlessen en spitzen/ ballet classes and points
bedragen 39 Euro per maand/ cost: 39 € per month


Een losse les/ A single class
- 45 minuten: 13,00 €
- 1 uur: 16,00 €
- 1,15uur: 18,00 €

Combinatie les / Combination class
- 2x les van 60 min. 50 € / 2x class of 60 min. 50 € per month
- 2x les van 60 en 75 min.55 € /2x class of 60 and 75 min. 55 € per month
- 2x les van 75 min. 58 € / 2x class of 75 min. 58 € per month
- onbeperkt lessen: 68 € / unlimited classes 68 € per month

Voorwaarden

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld en de borg bedraagt eenmalig 12.50 Euro en 1 maand lesgeld.
De balletstudio hanteert een doorlopend abonnement. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Het lesgeld dient voor de 1e van de maand onder vermelding van naam en maand op bankrekening
NL96RABO 01487.07.475 gestort te worden.

Fees
A single amount of 12,50 € and the fee for one month deposit is to be paid on acceptance.
The Balletstudio has a continuous subscription. One month's notice should be given of termination.
The fee is expected to be paid at the beginning of the month with name of pupil and relevant month added at banc account NL96RABO 01487.07.475.

Afzeggingen
De lessen kunnen afgezegd worden om volgende redenen;
- De docent is ziek
- in een situatie van overmacht door bijvoorbeeld toeval, een natuurverschijnsel of door handelen van derden.
- Er zijn minder dan 4 leerlingen voor een les. Bij het niet aanwezig zijn van een les dient er altijd een mail of sms te worden gestuurd naar de school.
- Voorstellingen of repetities.
Er wordt in bovenstaande gevallen geen restitutie gegeven maar wel is er de mogelijkheid de les elders in de opeenvolgende week in te halen.

Cancellations
In case of non attending a class, cancellations must be done beforehand.
Either through email, app or text.
- Incase the the teacher is ill.
- In case under 4 students will attend, the class will be cancelled.
If cancellations are not being done on time and the above situation arises I will be forced to send away students who have - shown up.
- in a situation of force majeure due to, for example, chance, a natural phenomenon or the actions of third parties.
- Performances or rehearsals.
In any of these case there is no restitution of the fee however it is possible to join another class the week after.

Vakanties
Alle vakanties moeten worden doorbetaald. De balletschool volgt als regel
het vakantierooster van de basisscholen in Den Haag.

Vacations
The ballet school follows the Dutch vacation system.
Fees should continue to be paid throughout holiday period.

Kleding
Kleding dient te worden aangeschaft bij Flevo Dancewear in de winkel of in the online store.
Check http://www.flevodancewear.nl en http://www.flevodanceshop.nl.
vermeld hierbij die naam van de Balletstudio voor de juiste kleding.
Er zijn strikte kleding voorschriften wat betreft de lessen.
Voor modern kan men de anti-skip sokken bestellen op: https://www.flashdance.nl/search/Antislip+sokken/

Clothes
Clothes for ballet should be purchased at Danswinkel Den Haag of Flevo Dancewear in the store or there online store.
Check http://www.flevodancewear.nl and http://www.flevodanceshop.nl.
Don't forget to mention the name of the Balletstudio for the right outfit.
There are strict rules for clothes to wear in class.
For modern classes the purchase of the anti-slip socks can be done by:
https://www.flashdance.nl/search/Antislip+sokken/

Further information can be as contacting Sharon at 06-14694465 or e-mail via inf@balletstudiosharonkleinegris.nl.