Inschrijven / RegistrationInschrijving en voorwaardes
Application procedure and conditions
Contact kan gelegd worden via Sharon at 06-14694465.
Please contact Sharon at 06-14694465.

Kosten
Een proefles is gratis.
The first class is free of charge.

Lessen van 30 minuten / Classes of 30 minutes
- de kinderlessen/ ballet for children of the age of 4
bedragen 25 Euro per maand/ cost: 25 € per month

Lessen van 45 minuten / Classes of 30 minutes
- de kinderlessen/ ballet for children of the age of 4
bedragen 27 Euro per maand/ cost: 27 € per month

Lessen van 60 minuten
- waaronder balletlessen en pilates- conditielessen/ ballet classes, pilates en fysical training
bedragen 30 Euro per maand/ cost: 30 € per month

Lessen van 75 minuten
- waaronder balletlessen en spitzen/ ballet classes and points
bedragen 35 Euro per maand/ cost: 35 € per month

Lessen van 90 minuten
- waaronder balletlessen en spitzen/ ballet classes and points
bedragen 40 Euro per maand/ cost: 40 €per month

Een losse les/ A single class
- 45 minuten: 10,00 €
- 1 uur: 12,50 €
- 1,5 uur: 15,00 €

Combinatie les / Combination class
- 2x les van 60 min: 45 € / 2x class of 60 min: 45 €
- 2x les van 75 min: 53 € / 2x class of 75 min: 53 €
- 2x les van 1,5 uur: 55 € /2x class of 90 min: 55€
- onbeperkt lessen: 62 € / unlimited classes 62 €

Voorwaarden

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld en de borg bedraagt eenmalig 10 Euro en 1 maand lesgeld.
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Het lesgeld dient voor de 1e van de maand onder vermelding van naam en maand op bankrekening
NL96RABO 01487.07.475 gestort te worden.

Fees
A single amount of 10 € and the fee for one month deposit is to be paid on acceptance.
One month's notice should be given of termination.
The fee is expected to be paid at the beginning of the month with name of pupil and relevant month added at banc account NL96RABO 01487.07.475.

Afzeggingen
De lessen kunnen afgezegd worden om volgende redenen;
- De docent is ziek
- Er zijn minder dan 4 leerlingen voor een les. Bij het niet aanwezig zijn van een les dient er altijd een mail of sms te worden gestuurd naar de school.
- Voorstellingen of repetities.
Er wordt in bovenstaande gevallen geen restitutie gegeven maar wel is er de mogelijkheid de les elders in de opeenvolgende week in te halen.

Cancellations
In case of non attending a class, cancellations must be done beforehand.
Either through email, app or text.
- Incase the the teacher is ill.
-In case under 4 students will attend, the class will be cancelled.
If cancellations are not being done on time and the above situation arises I will be forced to send away students who have -shown up.
- Performances or rehearsals.
In any of these case there is no restitution of the fee however it is possible to join another class the week after.

Vakanties
Alle vakanties moeten worden doorbetaald. De balletschool volgt als regel
het vakantierooster van de basisscholen in Den Haag.

Vacations
The ballet school follows the Dutch vacation system.
Fees should continue to be paid throughout holiday period.

Kleding
Kleding dient te worden aangeschaft bij Flevo Dancewear in de winkel of in the online store.
Check http://www.flevodancewear.nl en http://www.flevodanceshop.nl.
vermeld hierbij die naam van de Balletstudio voor de juiste kleding.
Er zijn strikte kleding voorschriften wat betreft.

Clothes
Clothes for ballet should be purchased at Flevo Dancewear in the store or there online store.
Check http://www.flevodancewear.nl and http://www.flevodanceshop.nl.
Don't forget to mention the name of the Balletstudio for the right outfit.
There are strict rules for clothes to wear in class.

Further information can be as contacting Sharon at 06-14694465 or e-mail.

Voor contact en informatie kunt u onderstaand contactformulier invullen:
Voor inschrijven graag het onderstaand formulier invullen, printen en overhandigen aan de docent:

For contact and information you could fill in the form below:
For subscribing fill in and print the form below and and present it to the teacher:Contact form